Hội thánh tin lành báp-tít alexanDria, va

 

Kính thưa quý vị,


Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít thiết lập website này nhằm mục đích:


1.- Rao truyền đạo cứu rỗi của Đức Chúa Trời.


2.- Giới thiệu Hội Thánh để đồng hương xa gần đến tham dự buổi thờ phượng và học Kinh Thánh.


3.- Lưu giữ bài giảng của vị quản nhiệm để mọi người có thể mở nghe.


4.- Trình bày các ý tưởng thần học của Kinh Thánh qua các bài viết.


                                                                                                                                                       
                        Hội Thánh Tin Lành 

                            Báp-Tít Alexandria, Virginia hân hạnh chào mừng và hoan nghinh quý đồng hương mở website này. Xin cầu nguyện cho website được Đức Chúa Trời dùng để rao truyền đạo cứu rỗi, cứu nhiều tội nhân, và bồi dưỡng tâm linh cho con dân Chúa ở nhiều nơi.

Mục Sư

Lâm Văn Ánh

HOAN NGHINH

SINH HOẠT HÀNG TUẦN:

Chúa Nhật:


Học Kinh Thánh:     12:30pm - 1:15pm

Giờ thờ phượng:       1:30pm - 2:45pm

Thông công:              3:00pm - 3:30pm

Thứ Bảy:

Học Kinh Thánh:        7:00pm - 8:00pm

Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước."  I Giăng 4:19

3241 Brush Dr., Falls Church, Va 22042