Hội thánh tin lành báp-tít alexanDria, va

 

Kính thưa quý vị,


Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít thiết lập website này nhằm mục đích:


1.- Rao truyền đạo cứu rỗi của Đức Chúa Trời.


2.- Giới thiệu Hội Thánh để đồng hương xa gần đến tham dự buổi thờ phượng và học Kinh Thánh.


3.- Lưu giữ bài giảng của vị quản nhiệm để mọi người có thể mở nghe.


4.- Trình bày các ý tưởng thần học của Kinh Thánh qua các bài viết.


                                                                                                                                                       
                        Hội Thánh Tin Lành 

                            Báp-Tít Alexandria, Virginia hân hạnh chào mừng và hoan nghinh quý đồng hương mở website này. Xin cầu nguyện cho website được Đức Chúa Trời dùng để rao truyền đạo cứu rỗi, cứu nhiều tội nhân, và bồi dưỡng tâm linh cho con dân Chúa ở nhiều nơi.

Mục Sư Tiến Sĩ Lâm Văn Minh

HOAN NGHINH

SINH HOẠT HÀNG TUẦN:

Chúa Nhật:


Học Kinh Thánh:     12:30pm - 1:30pm


Cầu nguyện:             1:30pm - 1:50pm

Giờ thờ phượng:       2:00pm - 3:30pm

Tập hát Thanh Niên:  3:45pm - 4:45pm

Thứ Bảy:

Học Kinh Thánh:        7:30pm - 9:00pm

ĐỊA CHỈ MỚI Của MS Lâm V Minh


3601 Michael Court

Annandale, VA 22003

Điện thoại mới : (703)992-7407

 
Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước."  I Giăng 4:19

Xin Click vào đây để biết thêm chi tiết...

1031 N. Vermont St., Arlington VA 22201