Hội thánh tin lành báp-tít alexandria, va

 

2932 King Street; Alexandria, VA 22302

Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Alexandria,

Virginia trân trọng thông báo:


Mục sư Lâm Văn Minh rất tiếc đã từ chối lời mời của một số

Hội Thánh tại Hoa-kỳ và nhiều nơi trên thế giới không thể đến giảng được, vì bà nhà đang lâm trọng bệnh, mục sư cần ở cạnh bên chăm sóc. Muốn nghe bài giảng của MS. Minh có nhiều chủ đề, xin quý vị mở website:

www.vietgospel.org,  hoặc gọi Cô Thanh Tuyền  (703) 745-7285, hoặc đặt mua CD và DVD bài giảng theo e-mail vietgospel@gmail.com. Mỗi CD giá 5 mỹ kim, mua từ 5 CD trở lên miễn cước phí. Tiền bán CD bài giảng được đưa vào ngân quỹ truyền giáo của Hội Thánh.


Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Alexandria, Virginia kính chào quý vị.

XIN VÀO WEBSITE:


vietgospel@gmail.com


HOẶC LIÊN LẠC VỚI:


Cô Thanh Tuyền

(703) 745-7285


HOẶC ĐIỀN PHIẾU DƯỚI:


Xin vui lòng để tên và địa chỉ

để chúng tôi liên lạc với

quý vị, cảm ơn.
Xin Quý vị click vào đây để biết các đề tài của bài giảngAlex_Sermons_title.html